Aangenomen arts Defensie

Als rechthebbende van Defensie geniet je van gratis gezondheidszorgen. Kom je bij mij op consultatie, dan betaal je alleen datgene wat wordt terugbetaald door de ziekteverzekering. Het remgeld wordt rechtstreeks betaald door Defensie.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Op het einde van jouw doktersbezoek:

  • ontvang je een dubbel-geel voorschrift waarmee je gratis de geneesmiddelen bij de burgerapotheek kan afhalen. Moet je toch iets betalen? Dan zijn de voorgeschreven geneesmiddelen niet erkend door Defensie of het RIZIV.

  • kan het zijn dat ik je doorverwijs naar een specialist. Dan maak ik van deze doorverwijzing twee exemplaren. Één exemplaar voor de specialist en één exemplaar voor jou zodat je dit krijgt terugbetaald.

  • betaal je enkel datgene wat wordt terugbetaald door jouw ziekenfonds. Daarnaast krijg je ook een getuigschrift van verstrekte zorgen dat je aan het ziekenfonds moet bezorgen.